Het goede doel.. Water for Life!

Water for Life: drinkwater wereldwijd

De verwachting is, dat niet alle Vlaardingse Evides Florijnen ingewisseld worden. Omdat er na 31 januari 2018 geen Florijnen meer verzilverd kunnen worden, blijft er in dat geval saldo open staan. Het bedrag dat niet is uitgekeerd, gaat naar het goede doel dat Evides steunt: Water for Life.

Deze instantie helpt inwoners in ontwikkelingslanden aan schoon en veilig drinkwater. Wist u bijvoorbeeld dat zo’n één miljard daartoe geen toegang hebben en dat 2.4 miljard mensen niet beschikken over een wasgelegenheid of een toilet? Het project Water for Life zet elke bijdrage direct en volledig in voor drinkwaterprojecten en verbetering van de sanitaire voorzieningen.

PERSBERICHT EVIDES
Samen met de stichting IKV en Vlaardingse Florijn is besloten om niet bestede Florijnen aan het goede doel te schenken. Er is gekozen voor het doel ‘Water for Life’. Stichting Water for Life zet zich in voor veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen in ontwikkelingslanden zoals Bangladesh, Ghana en Vietnam. Ze leggen daar bijvoorbeeld waterleidingen aan, bouwen tappunten en wc’s bij ziekenhuizen en scholen en verzorgen trainingen over hygiëne. Water for Life is het klantenfonds van Evides en verschillende andere Nederlandse waterbedrijven. Via dit fonds zijn in 12 jaar tijd al 1,2 miljoen mensen geholpen. Meer hierover op www.waterforlife.nl. U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief van Water for Life en hen volgen via Facebook.